Anální vektor

"Ale naši předkové přece žili správně" - v pocitech análních lidí svět degraduje. Všechno, co se událo v minulosti, bylo stoprocentně lepší než to, co se děje v současnosti. Čím starší je nějaká událost v životě člověka s análním vektorem, tím radostněji prožitá se mu zdá.

Charakteristické frázové obraty

Vše nové je dobře zapomenuté staré.

Opakování je matka moudrosti.

Sto roků žiješ, sto roků se učíš.

Čas vše ukáže.

 

Obecná charakteristika

Podíl obyvatel: 20%

Archetyp: shromáždění a předávání informací

Role člověka v tlupě: strážce jeskyně a rodového ohně

Barva největšího komfortu: hnědá, fialová

Geometrie největšího komfortu: čtverec

Místo v kvartilu: vnitřní část kvartilu Času, introvert

Typ myšlení: analytický

 

Vlastnosti psychiky

Lidé s tímto vektorem jsou zaměření na minulost. Jsou to introverti. Tento rys je podstatný při plnění jejich druhové role: shromáždění informací napříč generacemi a předávání zkušeností dospívajícím chlapcům.

Z toho všeho vyplývá úcta k osobám, které mají autoritu, úcta k tradicím a ke všemu, co je prověřené časem. Lidé s análním vektorem se zajímají o dávné doby, starožitnosti, čtou knihy o historii. Čím jsou knihy a znalosti starodávnější, tím větší respekt a důvěru to u nich vyvolává.

Vše, co souvisí s minulostí, se jim vždy jeví jako  mnohem lepší, než vše, co je spojené se současností, a také s budoucností. „Ale naši předkové přece žili správně"- v pocitech těchto lidí svět degraduje. "Dříve byla i tráva zelenější a voda mokřejší." Čím starší je nějaká událost v životě člověka s análním vektorem, tím lepší se mu zdá. Pravě tito lidé mají pocit nostalgie po minulosti a snaží se udržet její fragmenty. Uchovávají si věci ne z ekonomických důvodů, ale jako vzpomínku na minulost. Také to tak i říká: "Je mi to drahé jako památka."

Konzervativní způsob života, touha přenést minulý čas do přítomnosti, je také charakteristickým rysem lidí s tímto vektorem. Jakékoliv změny vnímají bolestivě, dlouho si zvykají.

Jednou a navždy, až do smrti.

Je pro ně typická fixace na vlastní první zkušenosti: první přátelství, první láska… Dokonce když tito lidé přijdou do kavárny, objednávají si vždy stále stejnou věc, a tím se stávají rukojmím své první zkušenosti dokonce i v této drobnosti. "Poprvé a navždy, až do smrti", ve všem.

Pro jejích řeč  je typické použití zdrobnělin. V jeho projevu se často objevují slova jako: dětičky, hrnečky, domečky.

Člověk s análním vektorem rád čte. Je velký knihomol. Vrozenou touhu ke shromažďování informací příroda podpořila i tím, že nadělila jim příslušné schopnosti: oni se velice rádi učí a máji fenomenální paměť. Tito lidé  jsou sběratelé informací, vševědové, vítězové vědomostních soutěží. Mají zručné ruce, jsou velmi hospodární, a v kombinaci s horními vektory patří mezi velmi chytré lidi. Análně - vizuální lidé jsou vítězové všech olympiád, ve škole jedničkáři, absolventi škol s vyznamenáním. Jsou nejlepšími učiteli a profesory.

2

Pro systematizaci získaných znalostí byl člověk s análním vektorem obdařen schopností dobře zvládat dlouhodobé sezení (sezení iniciuje jeho erotogenní zónu) a využívat své specifické systémové a analytické myšlení. Informace si řadí do kategorií už při přijetí informace, takže její vyhodnocení je sice pomalé, avšak přesné a správné. Z tohoto důvodu pak nedochází u těchto lidí k chybám, na nic nezapomínají včetně detailů, znají odpovědi na všechny vaše otázky. Právě oni se v případě potřeby vždy opakovaně ptají, chtějí upřesnit vaše odpovědi, pátrají po co nejpřesnějších podrobnostech, aby pronikli do samé podstaty věci, a poté potřebují každý detail správně zařadit a vytvořit si tak v hlavě dokonale přesný systém.

Všechny činnosti, psychické i fyzické, jsou prováděny v přesném pořadí: jedna po druhé. Stává se, že se tito lidé jeví ostatním jako nudní a pomalí, ale právě přesná posloupnost prací, puntičkářství a pečlivost z nich dělají nepostradatelné zaměstnance.

Dvakrát měř, jednou řež – toto rčení je pro lidi s análním vektorem výstižné. Neumí pospíchat a jednat rychle – pokud mají udělat něco kvalitně, nutně na to potřebují čas. Pokud takového člověka začneme popohánět, nebo přerušovat v činnosti, přepadne jej zmatek, chaos a není schopen pokračovat dál. Následně musí začít pracovat znova od začátku. Není vhodné jej v činnosti přerušovat, není schopen rychle myšlenkově přepínat z jedné činnosti na druhou nebo dělat několik věcí najednou.

Ve všem potřebuje mít řád: doma i v práci  musí vše ležet na svém místě, srovnané na policích, např. nenajdete ani jednu matičku v krabici se šroubky. Podstatou způsobu jeho myšlení je, že potřebuje, aby každá věc měla své místo.

Tito lidé jsou opravdoví odborníci v jakémkoliv oboru.

Nikdy nechoďte k lékaři bez análního vektoru, jinak vám hrozí, že zapomene skalpel ve vašem břiše nebo špatně určí diagnózu.

Jsou snaživí, loajální a výkonní. Je pro ně těžké začít, ale pokud již začali, dokončí práci do posledního puntíku. Výsledek dotáhnou k dokonalosti, jdou cestou přes vyhledávání nedostatků. Vždy hledají nějaká "ale ".

"Ale" je nepostradatelné slovo v jejich řeči, vždy najdou "lžičku dehtu" v sudu s medem. A záleží jen na úrovni vyspělosti vektoru a míře jeho realizace, to, jak velká ta porce „lžičky dehtu“ bude. Pokud anální vektor není vyspělý, velikost lžíce se blíží rozměru naběračky: člověk přestává vidět dobré, vnímá jen to špatné. Na sociálních sítích a obecně na internetu můžeme potkat hodně psychologické špíny, kterou množí právě lidé, jejichž anální vektor se nachází v nevyspělém nebo nerealizovaném stavu. Využívají jednoduše skutečnosti, že zde je možné tohle dělat beztrestně.

Je-li vektor vyvinutý, je to právě to "ale", co jim umožňuje svou práci přivést k dokonalosti. „Vy jste udělali všechno dobře, ALE… zde není něco v pořádku, a tamhle taky ne." Taková pozornost k detailům umožňuje jim udělat všechno tak kvalitně a dokonale, jak by to nikdo jiný nedokázal.

Narovinu

Jeho podvědomá geometrie nejvyššího komfortu je čtverec, jeho hrany jsou rovné. Nakřivo visící obraz, nerovně stojící kniha u něj vyvolá pocit disharmonie a on musí bezpodmínečně věc narovnat.

Tito lidé jsou upřímní, mluví a myslí otevřeně, jednají na rovinu, neumí se podbízet, lhát. Vnímají jiné skrz sebe, jsou přesvědčeni, že ostatní lidi jsou také čestní. Lidé s análním vektorem mohou po prožité špatné zkušenosti říkat "ano, už to vím, poučil jsem se", ale ve skutečnosti zůstávají stále prostoduší a ochotní uvěřit slibům. Proto je snadné je oklamat. Mají ale rádi ve všem upřímnost: "Lepší hořká pravda nežli sladká lež". Vše se snaží dělit stejným dílem: ať je to krajíc chleba nebo poměr viny mezi dvěma lidmi. Z tohoto důvodu jsou považováni za spravedlivé. Anální spravedlnost zní: všem stejně.

Horní hrana čtverce v psychice těchto lidí musí být vždy rovná, jakékoliv ohnutí, deformace způsobí pocit nepohodlí. Ohnutí horní hrany ven nastane, pokud člověk dostává odměnu za něco, na co dle svého mínění nemá nárok nebo pokud je ohodnocen víc, než si zaslouží, a toto vše v něm vyvolává pocit viny. Pocit viny existuje pouze v análním vektoru. Pokud ho pochopíte správně, dodáte análnímu člověku pozitivní impuls.

Tento člověk nemůže zůstat nikomu nic dlužen: pokud jste mu něco dali, a on ví, že vám to nemůže oplatit, nebude to od Vás moci přijmout. Vrátí vám přesně tolik, kolik od vás přijal, aby  vyrovnal tvar svého čtverce a tím získal zpět svou vnitřní rovnováhu. Z tohoto důvodu si lidé s análním vektorem nikdy nevezmou peníze navíc, a pokud např. pokladní udělá chybu, tito lidé peníze vždy vrátí. Čistota vnější a vnitřní je pro ně velmi důležitá: já mám doma čistě uklizeno a své myšlenky mám také „čisté“ - nechci vás v žádném případě obelhat.

Na druhou stranu, když nedostanou to, co očekávali a domnívají se, že byli odměněni méně, než si zaslouží, hrana čtverce se ohýbá dovnitř a to jim způsobuje těžký vnitřní diskomfort, mají pocit, že nedostali to, co jim náleží a urazí se. Pocit křivdy se jich může zmocnit natolik, že jim zcela odebere životní energii.

Urážka se časem jen prohlubuje a volá po vyrovnání stavu.

Nemůže jen tak odpustit, požaduje kompenzace, mstí se. Nenapadne vás však nečekaně zezadu, ale jedná na rovinu. Pokud vám takový člověk vyhrožuje pomstou, myslí to vážně. Je nutné ho požádat o odpuštění, nejlépe ihned, protože pocit urážky má tendenci se stupňovat, a časem nabývá obrovských rozměrů. On může dlouho trpět a čekat, ale nikdy na špatné nezapomene.

Díky své vynikající paměti si pamatuje vše, co se mu stalo. Odtud pramení pocity vděčnosti za "dobré" a velmi dlouho si pamatuje také to špatné.

Je pro ně charakteristická rigidní psychika, nemotorná, vazká, zasekávající se. Psychická "litina" je z jedné strany pevná, tvrdohlavá, zásadová, z druhé strany však křehká. Tato psychika se neprohýbá, jen se láme.

Jsou to civilisté, lidé střežící jeskyni, zatímco ostatní jsou na lovu. V realizovaném stavu jsou nejlepšími hospodáři, kamarády, otci a manželi. Ve frustrovaném stavu to jsou sadisté ​​a násilníci. Projevy domácího násilí se objevují pouze u lidí s análním vektorem.

Jsou monogamní.

Věrní, oddaní rodině, státu. Loajální dospělí, poslušné děti. Manželství je pro ně posvátné. Nikdy nesáhnou na cizí věc a to se vztahuje i na jinou ženu. Toto je v nich uloženo od přírody, jinak by takový člověk nebyl ponechán jako ochránce v jeskyni, zatímco všichni ostatní muži odešli na lov.

Člověk s análním vektorem je velmi ohleduplný k lidem obecně, včetně svého sexuálního partnera. Pokud ale nenachází u partnera vzájemnou blízkost, dlouho trpí a strádá. Trvá dlouho, než je schopen přeorientovat se na jinou osobu, vytvořit nový vztah.

Tento člověk má velký sexuální potenciál, nediferencované libido. Původně pociťoval anální člověk náklonnost k dospívajícím chlapcům, ve většině případů je tato náklonnost potlačena a dělá z nich nejlepší učitele a profesory. Ve velmi vzácných případech, kdy se to nestane, zaznamenáváme případy pedofilie. Právě tady se skrývají i kořeny homosexuality.

Jsou to lidé vesnického typu, mají tendenci být blíže k přírodě. Baví je ruční práce, kutilství, jezdí do přírody, radí rybaří, chodí do sauny a na pivo s přáteli.

1

Domov je pro ně místem komfortu.

Dům začíná u pantoflů.  Tito lidé jsou peciválové, jejich nohy nejsou uzpůsobeny k dlouhé chůzi, špatně snáší zátěž, mívají ploché nohy, onemocnění kloubů. Mají pomalý metabolismus, často objemné tělo. Pohodlné boty jsou pro ně nutností, a jejich výběr je velká událost. Nemohou chodit na vysokých podpatcích, raději si volí boty s nízkými podpatky, stabilní a pohodlné.

Toaleta je jejich útočištěm, rádi tam tráví delší dobu. Iniciují tam svou erotogenní zónu, uklidňuje je to a tiší jejich stres. Rádi na toaletě čtou. Břicho, trávení – to jsou jejich slabá místa. V očekávání stresu mívají průjem, a po prožití stresujících událostí se u nich objevuje zácpa. Osobní strach análního člověka je strach z hanby, že přestane mít pod kontrolou své svěrače.

Je pro ně typická snaha vyprázdnit svá střeva, zbavit se všeho odpadního. Jejich svědomitost, důslednost, touha dokončit veškerou práci začíná s tímto procesem a šíří se na všechno, co dělají. To se odráží v potřebě dokonalosti a čistoty ve všem: oceňují čistý ubrus, ženu s dobrou pověstí, neposkvrněnou reputaci.

Psychologie dětí s análním vektorem má svá specifika. Tyto děti se odlišuji úplnou poslušností. Říká se o nich: "Honzíček je tak hodný a poslušný kluk." Při nesprávném přístupu může být dítě hodně tvrdohlavé.

Pro takové dítě je velmi důležitý vztah s jeho matkou. To, jaký vztah mezi nimi panuje, formuje do budoucna celý jeho životní scénář. Tyto děti jsou hodně závislé na matce, jsou naprosto nesamostatné, hůře přizpůsobivé ke změnám, budoucnost je pro ně vždy zdrojem stresu. A právě matka zde hraje roli garanta jejich bezpečnosti. Máma pomáhá, říká, co má dítě dělat, a ono je rádo a s ochotou naslouchá a podřizuje se, jako nikdo jiný. Děti s análním vektorem nejvíce ze všech potřebují matčinu lásku, podporu a pochvalu. Jestli dítě tohle od ní nedostává, po zbytek života nese hluboký pocit zášti vůči své matce.

V případě, že je dítě análně – vizuální a matka začne manipulovat s jeho specifickou potřebou lásky, vytvoří tím komplex „hodného chlapečka“ či „hodné holčičky“

Tito lidé jsou obdařené skvělými schopnostmi, které ale vyžadují správný vývoj a realizaci. Další informace o různých stavech análního vektoru v čisté podobě a v kombinaci s jinými vektory, rady, jak vychovávat takové děti, a ještě mnohem více se můžete dozvědět na lekcích systémové vektorové psychologie.

Autoři publikace: Maria Gribovova, Diana Kirss

Překlad: Olga Slabíková

Zdroj zde