Kožní vektor

Kožní heslo zní: „Kdo šetří, má za tři" nebo také „Korunka ke korunce – milion je ve chvilce". Toto je ale současně pro ně největší past – ve snaze ušetřit na malých věcech často ztrácí ve velkém. Ušetří například na reklamní kampani, ale ztrácí peníze z celého projektu.

Charakteristické frázové obraty:

Napřed práce, pak zábava.

Bližší košile než kabát.

Korunka ke korunce.

Změna je život…

Obecná charakteristika

Podíl obyvatel:                                                 24 %.

Archetyp:                                                         omezení primárních pudů – základní (prvotní)                                                                               touhy po sexu a vraždě.

 Role člověka v pravěké tlupě:                     v období míru - tvůrce a ochránce potravinových                                                                             zásob

                                                                            v období války - lovec, voják

Barva největšího komfortu:                         khaki

Geometrie největšího komfortu:                 kříž

Umístění v kvartilu:                                       vnější část v kvartilu Prostoru, extrovert

Typ myšlení:                                                    logický

 

Vlastnosti psychiky

V období pravěku plnili lidé s kožním vektorem úlohu velitelů vojska (pravěké smečky bojovníků). Uretrální vůdce udával směr veškerému dění a kožní velitelé měli na starosti dodržování kázně a koordinaci svalnatých bojovníků – mužstva. Sebekázeň a disciplína – to jsou vlastnosti, které příroda nadělila pouze lidem s kožním vektorem. Jen pokud jste sami disciplinovaní, můžete naučit disciplíně druhé.

Po návratu do jeskyně dbal člověk s kožním vektorem na šetrné zacházení s potravou. Když se lovci vraceli s kořistí domů, všichni radostně usedali u společného stolu – rodového ohně – s bohatou hostinou. A pouze člověk s kožním vektorem v tuto chvíli myslel i na to, že zítra lov nemusí být tak úspěšný, a že je proto třeba ponechat část jídla do rezervy – ušetřit je na později.

I v dnešní době můžeme často potkat stařenky (a nejenom je) s archetypem kožního „šetřila“, které mají ve svých komorách zásoby všeho možného na 20 let dopředu. Dnes již toto chování postrádá svůj smysl, ale tenkrát mohlo zachránit život celé skupině pravěkých lidí.

Později začala být aktuální jiná forma spoření – úspora energie, času a prostředků. První, kdo se zamyslel nad tím, jak zbytečně moc úsilí a času se vynakládá na to, aby se skupina mohla dostat k nejbližšímu brodu, byl právě kožní člověk. Vadil mu ten nepoměr, byl nespokojený, a proto ho napadlo porazit palmu a udělat most. Byl to on, kdo vynalezl první kolo.

Přirozená touha k úspoře udělala z kožních lidí vynálezce, inovátory a inženýry. Luky, oštěpy, povozy, silnice a následně všechny inženýrské konstrukce, design, technologie – to vše je výsledkem činnosti lidí s kožním vektorem.

1 KV

Tak jako mladá a zdravá pokožka je přirozeně pružná a odolná, stejně i lidé s kožním vektorem jsou přirozeně flexibilní a přizpůsobiví. Kožní člověk v jeho čisté podobě má vždy dlouhé, štíhlé nohy a pružnou páteř, která umožňuje, aby se stal skvělým tanečníkem. Pouze žena s kožním vektorem se umí elegantně a s grácií pohybovat na vysokých podpatcích.

Pozorovat při práci člověka s vyspělým kožním vektorem je radost – pohyby jeho těla a rukou jsou vždy přesné a šikovné. Jsou to hbití lovci a střelci, kteří přesně cítí trajektorii kopí, šipky nebo kulky.

Přetížení a stres v kožním vektoru se odráží na těle: kůže okamžitě reaguje červenáním, vyrážkou, vyskytuje se akné.

Kromě pružného těla má člověk s kožním vektorem i flexibilní psychiku. Jeho charakteristickým rysem je schopnost otočit své chování o 180 stupňů: dnes budu tvrdit a prokazovat jednu věc, ale zítra se stejným přesvědčením – opak. Záleží jen na tom, co je pro mě v tuto chvíli výhodnější.

Psychologická flexibilita umožňuje lidem s kožním vektorem přizpůsobit se rychle a snadno jakýmkoliv rychle se měnícím podmínkám, a to ať už se jedná o změnu zaměstnání, stěhování do jiného města nebo dokonce do jiné země. Lidé s kožním typem jsou vždy schopni najít si své místo v novém prostředí.

Logika a logické myšlení jsou poznávacím znamením kožních lidí. Ve své řeči často používají věty: „To není logické!“, „Kde je logika?“, „Bylo by logické předpokládat" … a tak dále. Vztah mezi příčinou a následkem se formuje v jejich mozku s ohromující přesností, která jim umožňuje stát se brilantními vynálezci a inženýry, projektanty, nejlepšími účetními, bankéři a specialisty na logistiku. Ano, mají vynikající logické myšleni.

Kožní lidé jsou skoupí na emoce a chválu, jsou tajnůstkářští, málomluvní, udržují odstup. Na otázku odpovídají otázkou. O sobě nikdy nic moc neřeknou, ale rádi vyzpovídají ostatní. Výstižnost je jejich předností.

Kožní vektor tvoří vnější část kvartilu Prostoru. Ve fyzické rovině odděluje lidská kůže člověka od okolního prostředí a představuje tak pro lidské tělo ohraničení. Totéž se děje na úrovni psychiky: právě kožní vektor byl tím, kdo omezil primární touhy na sex a vraždu, a oddělil tím pádem člověka od světa zvířat.

Od této chvíle již nejsme jen zvířata poslouchající pouze své instinkty, ale naše přirozené kroky začínají spadat pod určitá (morální) nařízení. Rozdělením světa na prostor „uvnitř jeskyně" a „mimo jeskyni“ nastavil kožní člověk pravidla pro odlišné chování v závislosti na teritoriu. Uvnitř jeskyně nebudeme zabíjet a brát silou ženy jiných mužů – za to následuje trest. Mimo jeskyni ale budeme bojovat, zabíjet a odvádět ženy – a za to již není v rámci naší komunity žádný trest. Zrodil se první zákon, a kořeny všech zákonů na světě se zakládají právě na tomto principu.

Kožní lidé mají vnitřní potřebu omezovat, zakazovat, kontrolovat a určovat hranice nejen vůči ostatním, ale i vůči sobě samotným. Tyto vrozené vlastnosti jsou podstatou lidí s kožním vektorem. Jejich klíčová slova jsou „Ne!" a „Nesmíš!" Raději nejprve zakážou a pak, možná, souhlasí. Při tom vymýšlí různé důvody a racionalizace pro své odlišné chování. Ve skutečnosti spočívá podstata kožní touhy v tom, že člověka s kožním vektorem naplňuje a těší vykonávat svoji přirozenou funkci, která se vyjadřuje ve formě zákazů a omezení, a slovo ,,ne" je zde prioritní.

Kožní člověk rád ušetří čas, a to jak svůj vlastní, tak i čas jiných lidí. Kožní lidé opravdu nemají rádi, když někdo přijde pozdě na schůzku, a sami také chodí včas. Zvláštní vnímání času jim umožňuje probudit se minutu před budíkem a nikdy se nezpozdit. Přesnost je ctností kožních králů.

To je člověk, který může dělat několik věcí současně a všechno stíhat. Nesnaží se – jako člověk s análním vektorem – dělat všechno dokonale, ale za stejnou dobu zvládnout mnohem víc.

Kožní heslo zní: „Kdo šetří, má za tři" nebo také „Korunka ke korunce – milion je ve chvilce". Toto je ale současně pro ně největší past – ve snaze ušetřit na malých věcech často ztrácí ve velkém. Ušetří například na reklamní kampani, ale ztrácí peníze z celého projektu.

Kožníci ve stresu zbožňují výprodeje. Čekají na slevy 15 %, 30 %, 50 % a dokonce 90 % a velmi trpí, pokud si nakonec koupí věc o 2 koruny dráž než ve vedlejším obchodě.

Na čem však nešetří, je jejich zdraví. Lidé s kožním vektorem si kupují vitaminy a potravinové doplňky, jídlo si pečlivě vybírají, stravují se zdravě a určité druhy potravin omezují nebo zcela vylučují ze svého jídelníčku. Kožní lidé jsou pravidelnými návštěvníky kosmetických salonů a lázní.

Jejich erotogenní zónou je celý povrch těla – citlivá kůže. Potřebuji taktilní kontakt: vždy se rádi partnera jemně dotknou, pohladí ho a totéž očekávají i vůči sobě. Z tohoto důvodu se o lidech s kožním vektorem říká, že jsou jemní a přítulní.

8 KV

Kožní libido je ve srovnání s jinými vektory nižší. V této souvislosti se u nich netvoří vazba k jednomu sexuálnímu partnerovi. Pro vznik sexuální touhy totiž hraje významnou roli faktor novoty. Lidé s kožním vektorem proto mají – ve srovnání se zástupci jiných vektorů – větší počet partnerů. Standardní doba vztahu s jedním partnerem není u kožních lidí dlouhá. Po vyprchání zamilovanosti buď ve vztahu setrvají z nějakého vypočítavého důvodu, nebo jako první vztah opustí, odejdou navždy pryč, bez ohlédnutí.

Kořeny všech sňatků z rozumu a toho, čemu anální lidé říkají „podvod", najdeme v kožním vektoru. Jednoduše tam leží odpověď na otázku: „Proč podvádí ženy?" a „Proč podvádí muži?"

Relativně nízké libido způsobuje, že nositel kožního vektoru se snaží rozšířit své sexuální právo prostřednictvím kariérního postupu a společenského postavení. Vysoký statut a značný majetek zvyšují jejich atraktivitu jako sexuálního partnera a navyšují šance na předání svého genofondu pro budoucí generace. Právě proto je každý kožní muž velmi ambiciózní a sebevědomý, pro něj je důležitý kariérní růst a tučné bankovní konto.

On není vůdce, on je – lídr. Ve sféře obchodu a podnikání se cítí jako ve svém živlu. V kožním vektoru najdeme kořeny lásky ke sportu a soutěžení. Vyspělý kožní člověk se dnes stává inženýrem a zákonodárcem.

Celá moderní civilizace je založena na právu a uznání nároku každého jednotlivce na jeho individualitu. Západní civilizace je nositelem kožní mentality a hlásá kožní svobody podložené zákonem.

Dítě s kožním vektorem je důležité naučit disciplíně a vést je ke sportu. Je možné a velmi vhodné se s ním domlouvat takto: „Až uděláš tohle a tamto, pak můžeš jít ven." „Pokud budeš mít na vysvědčení ...(určit známku), koupím ti kolo." Jen je vždy třeba splnit svůj slib. Pokud totiž kožní dítě donese vytoužené vysvědčení, ale kolo nedostane, naučí se na celý život, že sliby se plnit nemusí a že všichni dospělí kolem lžou.

Pro každé kožní dítě je nesmírně důležitý režim. Je potřeba vybírat adekvátní způsoby vedení, přiměřeně na něj dohlížet a také vysvětlovat, proč něco nemůžete udělat. Je nutné ho naučit podřizování se a respektování hierarchie, pak bude moci následně vést své podřízené.

Je nutné mít na vědomí, že aktivní a hbitý „kožní raubíř“ – vždy připravený k nové výzvě a dobrodružství – pokud je chycen při činu, bude určitě kličkovat a lhát, aby se vyhnul případnému trestu. A v případě fyzického trestu, kde dochází k poškození a zranění kožní erotogenní zóny, se bude snažit zachovat si svou psychickou rovnováhu a snížit stres prostřednictvím drobných krádeží, například taháním drobných z kapes spolužáků. Právě napětí v kožním vektoru způsobuje archetypální touhu po krádeži, kterou dítě není schopno zvládnout, čímž znovu vyvolává hněv svých rodičů.

Časté bolestivé metody výchovy také vedou k adaptaci na bolest, která se stává nakonec příjemnou a žádoucí. Tak se rodí masochistické tendence. V některých případech se mohou tyto tendence rozvinout do životního scénáře na neúspěch. V horší variantě proto můžeme očekávat, že z bitých kožních chlapců se mohou v budoucnu stát masochisté, věční poražení, drobní zloději, podvodníci a opilci.

Jako motivace ve výchově chlapců s kožním vektorem může sloužit materiální stimulace. Adekvátním trestem pro kožní dítě je omezení v prostoru a čase. To není v rozporu s vývojem jeho vlastností, díky kterým se později stane úspěšným podnikatelem, inženýrem, ekonomem či zákonodárcem.

Dnes žijeme v kožním světě.

Je důležité vědět, jaké obtíže nám to přináší, je důležité umět se orientovat v tomto pořád se zrychlujícím proudu. Hluboce pochopit sami sebe a najít své místo v tomto světě, pochopit, jak vychovávat děti s kožním vektorem, to vše je možné díky systémové vektorové psychologii.

 

Autoři článku: Maria Gribovová, Marina Murina

Překlad: Žeňa Podloucká

Zdroj zde