Uretrální vektor

 

Celá jeho bytost je nasměrovaná na rozdávání. ,,Tvoje je tvoje a moje - je také tvoje."  Nic vlastního. Nepotřebuje žádnou formu vlastnictví, nectí ji.

Charakteristické frázové obraty:

Když milovat - tak královnu, a když prohrát - tak milion

A my půjdeme jinou cestou!

Řešení se najde vždycky!

Kdo nic neriskuje, nic nezíská!

Pokud ne já, tak kdo?

Obecná charakteristika 

Podíl obyvatel:                                             Počet narozených 5 %, přežije 1 %

Archetyp:                                                      Pokračování živé hmoty v čase

Role člověka v tlupě:                                  V době míru - vůdce, přímá odpovědnost  za                                                                                   plození živé hmoty
                                                                        V době války - vůdce, rozšíření obytného prostoru                                                                         smečky, expanze

Barva pro maximální komfort:                Červená

Geometrie největšího komfortu:              Trojúhelník

Umístění v kvartilu:                                    Vnější část v kvartilu Času, extrovert

Typ myšlení:                                                 Taktický, nestandardní (neomezuje je pravidla                                                                                ani zákon)

Vlastnosti psychiky

Uretrální lidé jsou zaměření na budoucnost, jsou extroverti. Po celou dobu své existence lidstvo mělo dva nejdůležitější úkoly: přežít stůj co stůj, a rozmnožit se. Uretrálník je vůdce od přírody. Pravě on určuje směr, kterým se vydá jeho tlupa do budoucna, on je zodpovědný za rozšíření životního prostoru, a zrození nové generace živé hmoty.

pexels-photo-12060

V primitivní době expanze byla nezbytnou podmínkou pro přežití kmene. Kdybychom byli po celou dobu na jednom místě, nejspíš bychom zemřeli hlady. Když jídlo kolem jeskyně došlo, bylo nutné hledat nové pastviny a způsoby, jak se rozšířit. Bylo potřeba lovit a bojovat.

Dnešní svět se změnil, už nehladovíme, ale potřeba expanze v lidech zůstala. V současné době se to vyjadřuje na úrovni pokroku nových myšlenek. Uretrálníci je propagují mezi masy, posunují obzory a příležitosti pro celé lidstvo.

Takový člověk vedl svou tlupu do války i na lov. Nebojácný, odvážný, statečný hrdina - tak  mluví o něm ostatní. Právě on inspiroval celé vojsko svým vlastním příkladem.   

S uretrálníkem v čele se vojsko stávalo neporazitelným.

 V současné době je funkce vůdce též transformována, ale stále potřebuje svou smečku. Může být hlavou státu nebo jednatelem velké společnosti a nebo v negativním případě - vůdcem  zločineckého gangu. Díky svému nekonvenčnímu a inovativnímu přístupu, s kterým řeší jakýkoliv problém, je schopen pozvednout na novou úroveň všechno, na co jen sáhne.

 Rozšíření životního prostoru je nemožné bez nové generace živé hmoty. Dnes lovci kmene šli na lov a chytili mamuta, ale někteří se nevrátili, tři z nich zahynuli. A zcela jistě na zítřejším lovu budou chybět. Budou potřeba noví lovci. Ty ženy, které mají manžela, porodí nové zdravé chlapce, ale existují i jiné ženy – ty, které z nějakého důvodu nejsou vdané nebo jejichž manželé zemřeli. Co mají dělat ony? Je to nevyužitý zdroj.

 Uretrální lidé s jejich přirozenou polygamní sexualitou tento problém vyřešily. Fenomén polygamii - není změna sexuálních partnerů podle principu novoty, jak se dnes mnozí domnívají. Všechny řeči o polygamních mužích nejsou pravdivé, pokud zrovna nemluvíme o uretrálním muži. Polygamie neznamená sex, ale zajištění dostatku ejakulátu s cílem zplodit velký počet dětí. A uretrálník, vzhledem k svému vrozenému milosrdenství (neplést se soucitem vizuálních typů) právě toto dělá.

 Milosrdenství existuje pouze u uretrálních lidí a jeho podstatou je náklonnost pro z různých důvodů osamělé ženy.

 Pouze s jednou osobou vznikne u vůdce zvláštní pouto, a to s vyzývavě vypadající kožně-vizuální ženou, která od přírody nerodí potomky. Právě ona se stane jeho múzou a společnicí při lovu a ve válce.

 Uretrální osoba je dominantní. Když přirovnáme tlupu k biologické buňce, právě uretrálník je jejím jádrem. Jde o koncentrát živé energie, síly, touhy žít, je to neuvěřitelně přitažlivý typ pro jiné lidi (kromě kožních typů). Jejich oči hoří, jejich pohled je dominantní. Když uretrální dítě přiběhne na hřiště, všechny ostatní děti jej okamžitě obklopí. Neuběhne ani vteřina a všichni s ním utíkají. Kamkoliv jde on, jdou za ním, a to bez ohledu na jakékoliv zákazy, a bez rozmyšlení, jen vpřed. On vede, oni ho následují. Tohle jsou nevědomé, spontánní procesy.

boys-1149665_640

Během dětství dospělí o takovém dítěti říkají: ,,Kdybych mohl, roztrhnul bych ho jako hada," natolik je jeho chování neovladatelné, drzé a nepředvídatelné. Neuznává žádnou autoritu. Zatímco je ještě dítětem, už přesně ví, co chce, nedovolí, aby ho někdo ovládal  nebo jím manipuloval. Jeho neochota podřídit se se může zdánlivě jevit jako nezodpovědnost. Ve skutečnosti však již od počátku cítí zodpovědnost za přežití tlupy. Jen ji nerealizuje skrze souhlas být podřízeným, ale volí samostatnost: vymýšlí strategii a nachází cestu, která dosud nikomu nebyla známá, a to proto, aby celá tlupa mohla vstoupit do nové fáze svého vývoje.

Uretrálního jedince nic neomezuje  - ani zákon, ani morálka. Jak by mohlo být omezováno to, co je zodpovědné za přežití? Cílem je - přežití za každou cenu! Dokonce ani trajektorie jeho pohybu není předvídatelná, a vždy se dostane za vyznačené hranice.

Přitom se tato nespoutanost kombinuje s vrozeným altruismem. Celá jeho bytost je nasměrovaná na rozdávání. ,,Tvoje je tvoje a moje - je také tvoje." Nic vlastního. Nepotřebuje žádnou formu vlastnictví, nectí ji. Nemá ani tendenci chránit své tělo jako projev zpětné vazby pro zabezpečení přirozené funkce uretrálníka: ,,Můj život neznamená nic v porovnání s životem tlupy, která je nadevše." Lidé nesoucí v sobě uretrální vektor: Gastello, Kadaffi, Che Guevara, V. I. Lenin a jiní.

Právě oni se stávají průkopníky ve všem novém. Byli jimi např. Alexandr Veliký, Columbus, Miklucho-Maklaj, Gagarin - žádné velké události v historii lidstva se neobešly bez uretrálníků. Právě oni jsou ochotni vždy riskovat, necítí adrenalin. To je ale následně příčinou jejich vysoké úmrtnosti.

Netouží po blahobytu, hromadění majetku atd. Výjimkou je jediná věc, kdy si uretrálník dopřeje atributy moci: nemusí mít ani korunu na svém účtu, ale musí mít luxusní oblečení a drahé doplňky. Milují všechno nejlepší, důležitý je pro ně nejnovější model té nejvyšší třídy. Uretrální lidé jsou také velmi štědří. Ve firmách, kde jsou řediteli, zaměstnanci, dostávají nejvyšší možné platy.

Hodnotový žebříček uretrálních typů je obzvlášť blízký povaze Rusů. Každý dobře zná fenomén ruské pohostinnosti, kdy jsou hosté velmi srdečně a vřele vítáni a často jsou pohoštěni i za poslední peníze hostitelů. Jedním z nejvíce negativních pojmů pro Rusy je chamtivost, která je brána jako hanebná a odsouzeníhodná, zatímco v jiných částech světa je často vnímána jako rozumné spoření a je podporována.

Rusové se po uretrálním způsobu rádi chlubí a mluví o svých úspěších. Je jim blízká uretrální kuráž. Ruský člověk vlivem uretrálních hodnot nerozumí mezím zákona, ale posuzuje vše podle pocitu spravedlnosti.

Uretrální libido patří k nejsilnějším. Jeho erotogenní zónou je uretrální kanál, který se iniciuje s močí a ejakulátem. Tomu, kdo značkuje a dobývá nová území, se také dostává největšího potěšení ze sexuálních vztahů, v tom spočívá zpětná vazba s přírodou pro něj stanoveným úkolem. Jeho vysoké libido mu zajišťuje sexuální realizaci, právě feromony uretrálního muže jsou nejvíce atraktivní pro ženy. On chce všechny ženy, a všechny ženy chtějí jeho.

U uretrálních typů funguje zvláštní, opravdová spravedlnost. Ne podle principu ,,všem stejně", a také ne podle principu ,,tolik, kolik je stanoveno zákonem“.

 Opravdová spravedlnost je měřena podle nedostatků.

Matka pěti dětí má nárok na pět kousků chleba, matka jednoho dítěte na jeden kus. Nicméně, např. v případě války, jsou na všechny kladeny stejné požadavky, u první ženy všech pět dětí půjde do války, druhá pošle svého jediného syna. To, co uretrálník dá, si stejným dílem vezme - jedno bez druhého je nemožné.

Svoboda u něj vždy znamená rozdávání a zodpovědnost. Pojem svoboda má smysl pouze pro proces dávání. Nejsme svobodní v tom, odkud a co dostaneme, a také objem dostávání je omezen potřebami našeho těla. Naproti tomu jsme ale svobodní v rozdávání, komu chceme a kolik chceme. Právě uretrální člověk má vrozené geny pro svobodu.

On si vždy sám rozhoduje, co chce a bude dělat. A co nechce, nebude dělat nikdy. Ve škole bude mít uretrální dítě skvělý prospěch z těch předmětů, které ho baví a zajímají, ale bude klidně propadat z jiných předmětů, kterým se nechce věnovat. Udělat něco, co on vůbec nechce, ho může přimět jen osoba, které si opravdu váží a uznává ji.

 Takový člověk nesoupeří, může však vstoupit do konfrontace s jiným uretrálníkem (v tlupě nemůžou být dva vůdcové). Uretrální typ nemá žádné tyto ambice, na nic si nedělá nárok. Má vnitřní pocit, že právě on je ve všem první, a proto není s kým soupeřit. Je možné, že s ním budou chtít soupeřit kožní typy, ale on sám se soupeřem nestane nikdy.

 Slabé místo uretrálníka se projeví tehdy, když ho někdo poníží, např. když si někdo demonstrativně a vyzývavě sedne na jeho židli a nebo mu skočí do řeči. Jeho reakcí bude okamžitý prudký výbuch, provázený hněvem. Vzápětí však na to zapomene. Obecně mají tito lidé zvláštní mechanismus paměti. Vzhledem k tomu, že všechny jejich myšlenky jsou zaměřeny na budoucnost, minulost si moc nepamatují. Vše, co se jim událo například v dětství, si pamatují pouze obecně.

 Dalším slabým místem je neschopnost prohrávat a vzdávat se.

Uretrální člověk se prostě nevzdává.

Hlasitý projev vůdce vyvolává u ostatních lidí přání podřídit se a sklonit hlavu, dochází k podvědomému podřízení a dokonce i fyzicky se tělo projeví pokorným postojem.

Charakteristickým rysem uretrálních typů je široký úsměv od ucha k uchu, který se podobá vyceněným zubům (ale neplést si s hollywoodským úsměvem).

U takového člověka je vždy velmi rychlá reakce, jak tělem, tak i myslí. Mají zvláštní myšlení, nestandardní, nepředvídatelné, s unikátní schopností nacházet nová řešení a nové směry. Při všem, co dělají, projevují dostatek drzosti a kuráže, která se někdy plete s arogancí kožních typů. Například nikdy nečekají ve frontách, dokonce ostatní čekající svým pohledem jeho jednání schvalují (jak jinak se dívat na vůdce?).

Uretrální typ si užívá život plnými doušky. Miluje jídlo, pití, ženy, večírky - život ve všech podobách! Ve všech činnostech jde často za hranice. ,,Když milovat, tak milovat se vším všudy, když se bavit, tak ať to stojí za to!" A v tom spočívá podstata uretrální závislosti. Stávají se závislými na všem, co se jim líbí: na alkoholu, sexu apod. Mohou se velmi rychle stát notorickými alkoholiky. Ve své snaze chtějí jít až za své hranice, pijí více a více, a posouvají své hranice dál a dál. Uretrálně zvukoví lidé, žijící podle tohoto scénáře, rychle umírají na předávkování drogami.

 Uretrální typy se nepyšní dlouhověkostí. V čisté podobě (bez dalších vektorů) zřídkakdy umírají ve své postelí.

 Je pro ně charakteristické, že mají vyšší tělesnou teplotu. Kdysi to byli právě oni, kdo objevovali nové země, jako první se dostali přes studená moře a přešli zasněžené hory. Proto jim byla od přírody nadělena větší schopnost udržení tělesné teploty. Potkáte je často s rozpálenými tvářemi, neupravené, s rozepnutými knoflíky, nenosí šály, je jim vždy horko.

 Uretrální děti mají nižší tělesnou váhu než děti jiných vektorů.

 Domluva s uretrálními dětmi je z hlediska výchovy nejsnadnější. Jsou to odmalička naprosto zodpovědné děti. Neposlouchají rodiče jako anální typy, nepodřizují se jako kožní, nejsou kulturní, ani mravní jako vizuální typy, nejsou tak duchovní jako zvukové typy, oni jsou od přírody na mnohem vyšším stupni vývoje. Ale zároveň hodně vyvinutý vizuální typ je méně mravně založený než od narození altruistický uretrálník.

 Tak ho musíme i vychovávat, s důrazem na jeho smysl pro zodpovědnost.

 ,,Pokud to neuděláš ty, tak kdo jiný?"

 Je důležité neomezovat ho a nevyžadovat poslušnost. Je třeba si ale zároveň uvědomit, že na tlak a násilí bude dítě reagovat útěkem, a zároveň při tom bude mít pocit kuráže. Pokud získá dojem, že svět je nepřátelský, ten pocit si zafixuje, a pak někdy v budoucnu založí svoji tlupu jako protipól světu a bude s ním bojovat. Takto vyrůstají vůdcové nejnebezpečnějších gangů. Přitom uretrální typy nejsou zločinci od narození, ale stávají se jimi vlivem životních událostí, např. Stěnka Razin, Pugachev, Spartacus – všichni jsou to uretrální typy.

 Dnes je uretrálním dětem přisuzována diagnóza hyperaktivity, a mrzačíme je medikální léčbou. Toto je velmi nebezpečná tendence. Bez zdravých uretrálních jedinců, schopných vést společnost vpřed, nemá lidstvo žádnou budoucnost. Systémová vektorová psychologie nám dává příležitost správně pochopit jejich povahy, dané jím od přírody a změnit přístupy ve výchově.

 Autoři publikace: Maria Gribovová, Diana Kirss

Překlad: Žeňa Podloucká

Zdroj zde